Fakta

Ort:
Nässjö
Poäng:
230
Längd:
46
Studietakt:
100%
Studieform:
Bunden
Ant. platser:
20
Startar:
2024-08-19
Sista ansökan:
2024-06-30 23:59
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Jonas Karlsson
jonas.karlsson@nassjo.se

Kvalificerad bantekniker (Bunden Nässjö)

Vad blir du efter utbildningen? 

Efter din examen som Kvalificerad bantekniker kan du arbeta med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska.
Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och funktion.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Då stora investeringar inom infrastrukturområdet redan är beslutade så kommer det att finnas en tydlig efterfrågan av yrkesrollen framöver, oberoende av konjunkturläget. Politiskt finns en stor samstämmighet att satsningar på järnvägen behövs.

Som bantekniker blir du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid.

Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten.

Att vara bantekniker inom järnvägen är mycket varierande, spännande och roligt. Men även ett socialt arbete eftersom man oftast arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker.

Utbildningens genomförande och upplägg 

Utbildningen till kvalificerad bantekniker är Yrkeshögskoleutbildning på heltid som bedrivs på plats vid Nässjö lärcenter.
Utbildningen är CSN-berättigad

LIA - Kvalificerad Yrkespraktik

I utbildningen ingår 2 LIA-perioder totalt 17 veckor där du i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 

 

Kursnamn

 

Banteknik och mätning 20
Besiktning 20
Examensarbete 10
Järnvägskunskap och säkerhet och terminologi 30
Kapning och Slipning 20
LiA 1 15
LiA 2 70
Mätning och Spårlägeskontroll 5
Projektering Spårgeometri 5
Säkerhetsstyrning järnväg 15
Tillämpad banteknik 20

 

Behörighet:

Grundläggande behörighet

 

Övriga behörighetskrav

Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. Blanketten finns under menyfältet Yh utbildningar och Hälsodeklaration).

https://tcc.se/halsodeklaration 

Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.


Urvalsgrunder:

Särskilt prov